РАЗКАЗЪТ НА СЛИВЕНСКАТА ДЕПУТАЦИЯ, ЗА ВИЗИТАТА Й ПРИ БАТЕНБЕРГ ЗА СЪЕДИНЕНИЕТО

  • Спомени на Димитър Куртев, преразказани от Иван Андонов, секретар на БТЦРК 1885 г.

   „Сливенските граждани, които вземали винаги живо  участие в народните движения, и този път доказаха своя дълбок патриотизъм.

6.09.1885г.

   Димитър Куртев, председател на Сливенското опълченско дружество, по мои съвети и настояване и по насърчението на Захария Стоянов, беше организирал както в Сливен, така и Ямбол, Карнобат и Айтос, комитети по Съединението. В тези комитети влизаха най-добрите сили и най-добрите патриоти.

   За свои помощници Димитър Куртев имаше Димитър Сяров, Манол Георгиев, Атанас Попиванов, а в Ямбол е бил в отношение с майор Любомски, Христо Векилов, Влахов и други, в Айтос с майор Драндсеровски.

   Ето как ми разказа самой Димитър Куртев:

   „Аз още от началото на 1885 година, като твой познат още от Букурещ, се явих при тебе дома ти и ти ми разкри за организирането на комитета за Съединението. Вие ме запознахте със Захария Стоянов, дадохте ми писмено пълномощно с печата на комитета, подписано от Вас и ме натоварихте да съставлявам комитета. През август месец аз се явих в Дермендере при тебе и Захария, гдето преспах във Вашата квартира. Вие се съгласихте да отида при Батенберга с една депутация от Сливенските дейци и да третираме въпроса за Съединението.

БТЦРК Централния комитет на Съединението

   На 11 август 1885 година ние отпразнувахме Шипченския празник. Аз държах патриотическа реч, военната музика свиреше и опълченското знаме се развяваше, а в заключение казах: „Да живее Съединението под скиптъра на Българския княз Батенберг! Долу Румелия!”. Народът викаше „Ура”.

   После това, начело с музиката, ние манифестирахме из целия град. Властите донесли за станалото да централната власт, която тутакси телеграфически заповядала арестуването на по-главните дейци.

Без име jpg

  Снимка: Дейци на съединисткото движение от Сливен: Димитър Сяров, Димитър Куртев и Манол Георгиев – І885 година.

Още в същата вечер, щом почнаха полицейските органи да ни дирят, аз с Димитър Сяров, Манол Георгиев отидохме по селата по агитация и оттам през Котел заминахме за Шумен. Батенберг ни прие добре във Военния лагер, нагости ни, говорихме само в присъствието на брата му Йосиф за Съединението. Той каза, че за същата цел били при него по-предния ден делегати от  централния комитет: Муткуров и Ризов. На раздялата си той каза, че ако успеем да извършим Съединението в Пловдив, той ще  навлезе веднага с войските си в Южна България. Най-после князът се прекръсти, обърна се към нас и каза: „Аз ще се туря начело на българския народ, ще проглася Съединението, макар да стана първата жертва. Бог да ни е на помощ!”

   Ние се върнахме на 1-и септември в Сливен. На 5 септември се събрахме около 180 души съмишленици във фабриката на Боеви при „Гюрчешме”. Със съдействието на офицерите Галунски, Белов, Гюлмезов, с участието на войската провъзгласихме Съединението. Веднага арестувахме командира Галов /русин/. Някои искаха да арестуваме и окръжния началник Иванов, но това не сторихме, защото той заяви, че като българин е патриот и той желае Съединението да се извърши.

   На 6-ти завзехме телеграфната станция, получихме окръжната телеграма от Пловдивския комитет, че Съединението е прогласено, почнахме да се сношаваме  телеграфически чрез Бургас за Варна с княз Батенберг. Също се съобщавахме с Бургас, Айтос, Карнобат, Ямбол, с  Любомски, Векилов и други…

   На 7 септември аз, заедно с опълченците, въоръжени цяла чета, заминахме  да пазим турската граница, гдето се установихме на Сакар планина, при Дервиш тепе.”

                                              Подборка на Росица ГЕОРГИЕВА

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.